Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول تعلیم (FAQ – Ausbildung)

چه نوع تعلیمهایی وجود دارد؟ (Arten Ausbildung)

تعلیم دوگانه

3-4 روز: تعلیم عملی در کمپنی تحت نظارت استاد خودتان

1-2 روز: تعلیم نظری در مکتب تخنیکی و مسلکی

تعلیم بطور اوسط 3 سال دوام می​کند

تعلیم جدا از کمپنی

ارتقای تعلیم مربوط به کمپنی: در ورکشاپ​های خارج از مجموعه یا در کمپنی​های دیگر تعلیم خواهید دید.

تعلیم خارج از کمپنی

تعلیم در یک مکتب تخنیکی و مسلکی انجام نمی​شود، بلکه در یک موسسه تعلیمی دیگر صورت می​گیرد.

این به معنی آن است که شما تمرینات عملی را در یک نوع مکتب انجام می​دهید. در صورتی که کدام کمپنی تعلیمی پیدا نکنید، این نوع تعلیم می​تواند یک بدیل باشد.

تعلیم مکتبی

همچنان چند تعلیم کاملا مکتبی در خرصه تخنیکی یا اجتماعی، در عرصه لسان​های خارجی یا حتی در بخش صحت وجود دارد. در اینجا فقط در مکاتب تخنیکی و مسلکی/ مکاتب تخصصی تخنیکی و مسلکی یاد می​گیرید. البته معمولا شما باید یک دوره کارآموزی را در طی تعلیم خود سپری نمایید.


مثال​هایی برای:

 • عرصه تخنیکی: اسیستانت طب-تخنیکی
 • عرصه اجتماعی: معلم
 • عرصه لسان​های خارجی: کارمند آشنا با مکاتبه به لسان​های خارجی
 • بخش صحت: نرس سالمندان
چه چیزی باید در مورد قرارداد تعلیم خودتان بدانید؟ (Ausbildungsvertrag)

قبل از شروع تعلیم خودتان، شما باید با کمپنی خود (که شما را تعلیم می​دهد) یک قرارداد منعقد نمایید.

این قرارداد تعلیم باید در اتاق تعلیم (Ausbildungskammer)/ انجمن صنفی تعلیم (Ausbildungsinnung) نیز ثبت شود.

در این قرارداد موارد ذیل درج شده​اند:

 • هدف و دوره کارآموزی
 • شروع و مدت دوره کارآموزی
 • محل تعلیم
 • استاد
 • ساعات کاری منظم روزانه
 • مدت دوره آزمایشی
 • معاش دوره تعلیم و مزایای تکمیلی (حقوق و پرداخت​های دیگر)
 • روزهای رخصتی در سال
 • شرایط فسخ
 • اشارات به قراردادهای تعرفه و توافقات مربوط به کمپنی

لطفا متوجه باشید: در طول دوره آزمایشی (حداکثر 4 ماه)، هر دو طرف (شما و کارفرمایتان) همیشه می​توانند بدون اطلاع قبلی یا ذکر دلیلی قرارداد را فسخ کنند.


 

در طول دوره کارآموزی چقدر عاید دارید؟ (Verdienst in der Ausbildung)

در قرارداد تعلیم شما حقوقی که شما در جریان تعلیم خود دریافت می​کنید، درج شده است.

اگر قرارداد اداره کار در کمپنی کارآموزی تطبیق شود، حقوق شما نیز در آن درج شده است. در صورتی که شما قرارداد تعلیم خود را بعد از سال 2020 منعقد کرده​اید، برای شما حداقل معاش ماهوار (حداقل مبلغ پولی که شما آن را دریافت می​کنید) تطبیق می​شود. 

حداقل معاش قانونی فعلی:

 • سال اول تعلیم: 649 یورو ناخالص در ماه
 • سال دوم تعلیم: 766 یورو ناخالص در ماه
 • سال سوم تعلیم: 876 یورو ناخالص در ماه
 • سال چهارم تعلیم: 909 یورو ناخالص در ماه

 

چیقسم در تعلیم پشتیبانی دریافت میکنید؟ (Unterstützung)

کمک مالی

اگر پولی که شما در جریان تعلیم خودتان دریافت می​کنید، کفایت نکند، می​توانید کمک درخواست نمایید. می‌توانید از آژانس کار کمک​مصرف تعلیم کاری درخواست نمایید. 


لطفا متوجه باشید: دسترسی به این کمک به وضعیت اقامت شما بستگی دارد. در صورتی که نمی​دانید چه کار می​توانید انجام بدهید، به مرکز مشاوره خودتان مراجعه نمایید!


کمک در ارتباط با مشکلات!

در مکاتب تخنیکی و مسلکی اغلب معلمین معتمد وجود دارند که به عنوان مسئول جوابگویی در خدمت شما هستند.

می‌توانید با آن​ها در مورد مشکلات خودتان، حتی در مورد مشکلات در کمپنی صحبت نمایید. اگر در قسمت درک همه مطالب در تعلیم مشکلاتی دارید، می​توانید یک کمک همراهی تعلیم نیز برای خودتان درخواست نمایید.

کمک همراهی در تعلیم (abH)

در ارتباط با مشکلات در تعلیم می​توانید برای خودتان کمک درخواست نمایید. اگر با یک مضمون مشکلاتی دارید، می​توانید در یک تدریس خصوصی اشتراک نمایید. اگر در کمپنی مشکلاتی دارید، می​توانید پشتیبانی دریافت کنید. می‌توانید از آژانس کار یا از مرکز کار کمک​های همراهی در تعلیم درخواست نمایید.

تعلیم تحت کمک و حمایت (asA)

در یک تعلیم تحت کمک و حمایت شما و کمپنی شما از آغاز الی ختم پشتیبانی و همراهی می​شوید.

انتظار می​رود که این کار در به پایان رساندن موفقیت آمیز تعلیم کمک کند. به این خاطر یک اصطلاحا پشتیبان تعلیمی در اختیار شما قرار می​گیرد.

آژانس کار یا مرکز کار به یک موسسه تعلیمی ماموریت می​دهد که در تعلیم همراهی کند. این موسسه یک دستیاری را در اختیار شما می​گذارد.

 

چیقسم میتوان ورود به تعلیم را برای شما آسان تر نمود؟ (Einstieg)

پروگرام‌های دولتی وجود دارند که به شما کمک می​کنند.

 مهارت آموزی اولیه (EQ)

مخصوص پناهندگان و اشخاص دارای وضعیت اجازه اقامت موقت/ توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) که هیچ ممنوعیت کاری ندارند.

می‌توانید برای آشنایی با کار به مدت 6 الی 12 ماه در یک کمپنی کار کنید. آژانس کار یا مرکز کار می​توانند برای شما مهارت آموزی اولیه را فراهم کنند.


لطفا متوجه باشید: برای این پروگرام​حداقل معاش تطبیق نمی​شود. فقط مبلغی به میزان 216 یورو از طرف آژانس کار به شما پرداخت می​شود.


پروگرام‌‌های تعلیم آمادگی کاری (BvB)

انتظار می​رود که این پروگرام​شما را برای یک دوره تعلیم آماده کند. این پروگرام​قرار است به شما در پیدا نمودن یک وظیفه مناسب کمک کند.

این پروگرام بشمول دوره​های کارآموزی مختلف و تعلیم در یک مکتب است.

همچنان می​توان سند فارغ التحصیلی از هاوپت شوله (Hauptschulabschluss) را بدست آورد. پروگرام‌های تعلیمی آمادگی کاری ممکن است ذریعه آژانس کار یا مرکز کار حمایت مالی شوند. BvB در این ارتباط رایگان است.

کتابچه راپور چیست؟ (Berichtsheft)

در تعلیم دوگانه، شما باید یک کتابچه راپور داشته باشید: مطالب تعلیم شما در آنجا وارد می​شود. این سوابق تعلیمی مکتوبی شماست. 

شما باید هر هفته چیزهایی را که یاد گرفته‌اید یادداشت کنید. مربی شما کتابچه را معاینه کرده و امضاء می​کند.


لطفا متوجه باشید: صرف در صورت داشتن کتابچه راپور مکمل در امتحان نهایی پذیرفته می​شوید.


بنابراین باید همیشه آن را مکمل کنید. همچنان می​توانید طبق مقررات تعلیمی در ساعات کاری خود آن را مکمل کنید. مربی نمی تواند شما را مجبور به تکمیل دفترتان در اوقات فراغت تان کند.

از کدام حقوقی در تعلیم برخوردار هستید؟ (Rechte in der Ausbildung)

در تعلیم شما از حقوقی نیز برخوردار هستید. از حق برخورد محترمانه برخوردار هستید. همچنان وقوع اشتباهات و خطاها مجاز است، به هر حال شما تا فعلاً در حال یادگیری هستید.

ضمن این یک پروگرام​چارچوب تعلیمی وجود دارد. در آنجا بصورت دقیق درج شده است که شما چه چیزی را در چند وقت یاد می​گیرید. 

از این حق برخوردار هستید که این پروگرام همچنان مراعات شود. یعنی استاد شما مجاز نیست به راحتی کارهایی برای انجام ارائه کند که هیچ ارتباطی با تعلیم شما ندارند. می‌توانید در مقابل این کار مقاومت کنید.

همچنان حق برخورداری از لباس محافظ/ یک تجهیزات مناسب را، در صورتی که این موارد برای ضرورت تعلیمی شما حتمی باشند، دارید.


در صورتی که نمی​دانید حقوق شما چیست یا با شما بد برخورد می​شود، می​توانید برای خودتان کمک درخواست نمایید:

 • می‌توانید به شورای کار یا نمایندگی جوانان و کارآموزان (JAV) مراجعه نمایید.
 • یا می​توانید با یک معلم رابط در مکتب حرفوی یا اتاق صنایع دستی/ اتاق صنعت و تجارت خود به تماس شوید.
 • همچنان می​توانید با اتحادیه صنفی محلی خود (اگر عضو هستید) به تماس شوید.
 • همچنان می​توانید به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید. 
 •  
آیا در طول دوره کارآموزی باید اضافه کار کنید؟ (Überstunden)

اگر قبلا به سن قانونی رسیده​اید (از 18 سال به بالا)، مجاز هستید در موارد استثناء اضافه کاری انجام دهید:

می‌توانید به جای 8 ساعت، 10 ساعت کار کنید. این اضافه کاری باید در هفته بعد جبران شود. اضافه کاری​ها ممکن است در قرارداد کار/قرارداد تعرفه شما نیز درج شده باشند. در آن صورت شما منحیث شخص در حال تعلیم نیز باید اضافه کاری انجام دهید. البته نه به تنهایی، استاد شما باید بالای شما نظارت کند و در کمپنی باشد. 

برای اشخاص زیر سن قانونی (زیر 18 سال) مقررات سختگیرانه​تری تطبیق می​شود:

فقط در موارد استثناء آن​ها مجاز هستند تاحداکثر 8.5 ساعت در روز کار کنند. در این صورت این زمان باید در یک روز دیگر در هفته دوباره جبران شود.

 

برای جلوگیری از اخراج چه کاری میتوانید انجام دهید؟ (Kündigung)

در صورتی که دوره آزمایشی شما با موفقیت خاتمه یافته است، فقط «بصورت فوق العاده» می​توان شما را اخراج کرد.

یعنی در صورتی که شما بد رفتار کرده باشید، مانند بطور مثال بصورت مکرر در کار بصورت غیرموجه غیرحاضری کرده باشید یا چیزی را سرقت کرده باشید.

بنابراین اگر بصورت فوق العاده اخراج شوید و رفتار اشتباهی نداشته​اید، می​توانید از خودتان دفاع کنید! از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مشاوره بگیرید.

 

تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم (Ausbildungsduldung) چیست؟

در صورتی که وضعیت اقامت شما فقط «توقف موقت اخراج از جرمنی» (Duldung) باشد، می‌توانید برای مدت تعلیم خودتان یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم دریافت کنید. در این مدت مجاز هستید در جرمنی بمانید و تعلیم خود را به خاتمه برسانید.


لطفا متوجه باشید: این موضوع فقط در صورتی قابل​ممکن است که همچنان در کاری که تعلیم خود را در آن عرصه سپری نموده‌اید، مصروف کار باشید.


باید به این خاطر:

 • یک سند بدیل پاسپورت داشته باشید
 • از فضای سکونت کافی برخوردار باشید
 • آشنایی کافی با لسان جرمنی را اثبات کنید (B1).

لطفا متوجه باشید: اگر بخواهید با یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم محل تعلیم خود را تبدیل کنید، فقط یک بار مجاز به انجام این کار هستید.


به این خاطر 6 ماه زمان (توقف موقت اخراج از جرمنی) برای یافتن یک مکان تعلیم جدید در اختیار شما قرار می​گیرد.

تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم باید از اداره اتباع خارجی درخواست شود. به این خاطر به یک مکان تعلیم ضرورت دارید، البته این به وضعیت اقامت شما هم بستگی دارد.

آیا می‌توانید یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم دریافت کنید؟ (Ausbildungsduldung bekommen)

 صدور تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم برای شما در صورتی قابل​ممکن است که موارد ذیل را برآورده نمایید:

 • درخواست پناهندگی شما رد شده است، اما یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) دارید
 • زمانی که شما درخواست را ارائه می​کنید، باید حداقل به مدت 3 ماه یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی داشته باشید.

 صدور تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم برای شما در صورتی قابل​ممکن است که موارد ذیل را برآورده نمایید:

 • در حال سپری نمودن روند پناهندگی و یک دوره تعلیمی هستید. بعد از رد درخواست پناهندگی قصد دارید به تعلیم خودتان ادامه دهید.
 • در این صورت نیز می‌توانید، اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم درخواست نمایید.

لطفا متوجه باشید: همچنان دلایلی برای این که چرا یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم صادر نمی​شود، وجود دارد:

 • در صورت ممنوعیت اشتغال کلی
 • در صورتی که هویت شما مشخص نباشد

 

آیا مجاز به تغییر کمپنی محل تعلیم (با یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی به دلیل تعلیم) هستید؟ (Betrieb wechseln)

اشخاص در حال تعلیم فقط یک بار مجاز به تغییر محل تعلیم هستند.

در صورتی که در جستجوی یک مکان تعلیم جدید هستید، به مدت 6 ماه یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) دریافت می​کنید.