Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول رخصتی ولادت (Mutterschutz) و رخصتی والدین (Elternzeit)

رخصتی ولادت به معنای چیست؟ (Mutterschutz)

مقرراتی در قانون مربوط به رخصتی ولادت وجود دارد. انتظار می​رود که این مقررات از صحت زنان شاغل حامله و شیرده محافظت کند و مانع از آن شود که آن​ها به دلیل حاملگی اخراج شوند.

زمانی که حامله هستید، این مقررات در مورد شما تطبیق می​شوند:

 • مجاز هستید فقط در زمان​های محدود کار کنید (از ساعت 6 الی 20، فقط در موارد استثناء ممکن است ساعات کاری شما متفاوت از این ساعات باشد).
 • دیگر مجاز نیستید بیشتر از 8.5 ساعت در روز کار کنید (در آخر هفته فقط با موافقت خودتان).
 • انجام کاری که حاملگی را به خطر می​اندازد، برای شما مجاز نیست.
 • همچنان مجاز نیستید در جریان ساعات کاری برای معاینات وقایوی بروید. به این خاطر باید رخصتی بگیرید و هیچ پولی از شما نباید کسر شود.
 • ممنوعیت اشتغال: کارفرمایان باید از صحت شخص حامله/شیرده محافظت کنند. در صورتی که شرایط کاری خطری برای صحت هستند، کارفرما باید شرایط کاری را بهبود بخشد. اگر این کار قابل​ممکن نباشد، آن شخص باید یک جاگاه کاری دیگر در کمپنی بگیرد که از طریق آن صحت در معرض خطر نباشد. اگر این کار نیز ممکن نیست، کارفرما مجاز نیست این شخص را همچنان به کار بگیرد.

 

 

مهلت حمایت برای زنان حامله (Schutzfrist)

در مورد شما به حیث زن حامله یک مهلت حمایت داده می​شود. به فرصت آن که کارفرمایان از حاملگی شما مطلع شوند، باید مقررات ناشی از قانون رخصتی ولادت (Mutterschutzgesetz) را اجرا کنند. ضمن این اخراج شما فقط در موارد استثنای معدود مجاز است. این کار بطور مثال فقط در صورتی قابل​ممکن است که شما زمان حاملگی یک عمل مجرمانه مرتکب شوید.

6 هفته قبل از تاریخ ولادت محاسبه شده دیگر نباید کار کنید. درخواست از شما مبنی بر این که در این زمان به کار خود ادامه دهید، مجاز نیست. 

بعد از ولادت شما حداقل به مدت 8 هفته مجاز به کار کردن نیستید. در صورتی که شما ولادت زودرس(قبل از معیاد) یا گندگانگی (دوگانگی، سه گانگی) داشتید یا نوزاد شما مبتلا به معلولیت باشد، ممکن است این مهلت به 12 هفته افزایش یابد. 

استثنائاتی از این مهلت حمایت وجود دارد:

 • خاتمه دادن به حاملگی
 • سقط جنین خود به خودی
 • مرده زایی
چه وقت رخصتی ولادت برای شما داده میشود؟ این به معنای چیست؟ (wann gilt Mutterschutz)

قانون رخصتی ولادت برای اشخاص دارای یک جواز اقامت، یک جواز اقامت موقت یا یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) نیز تطبیق می​شود. مهم نیست که شما به حیث زن زندگی می​کنید یا خیر، رخصتی ولادت در مورد همه اشخاص شاغل حامله تطبیق می​شود. 

این قانون برای همه اشکال وضعیت​های اشتغال معتبر است:

 • تمام وقت
 • نیمه​وقت
 • مینی جاب
 • کارآموزی
 • دوره کار آموزی
 • کار موقت

اگر وضعیت اشتغال موقت باشد، رخصتی ولادت فقط تا زمانی که وضعیت اشتغال وجود دارد، تطبیق می​شود. قرارداد کار موقت به دلیل حاملگی تمدید نمی​شود.

در جریان مهلت رخصتی ولادت اخراج شما از کشور، صرف نظر از آن که کار کنید یا خیر، مجاز نیست. در صورتی که کارفرمای شما به قانون رخصتی ولادت پایبند نباشد، شما باید مشاوره بگیرید!

 

برای چه کسانی قانون رخصتی ولادت تطبیق نمیشود؟ (für wen gilt nicht)
 • اشخاص شاغل بصورت مستقل
 • زنان غیر شاغل
حمایت در وقت فسخ قرارداد در حاملگی تطبیق میشود: (Kündigungsschutz)
 • در جریان تمام زمان حاملگی از زمان امضای قرارداد کار 
 • در 4 ماه اول بعد از ولادت
 • در 4 ماه اول بعد از سقط جنین خود به خودی (در صورتی که این سقط بعد از هفته دوازدهم. حاملگی رخ دهد)

در صورتی که کارفرمای شما در زمان فسخ قرارداد از حاملگی شما مطلع باشد، حمایت در وقت فسخ قرارداد تطبیق می​شود. اگر او از این موضوع خبر نداشته باشد و تو را اخراج کند، شما بعد از دریافت مکتوب فسخ قرارداد 2 هفته وقت دارید تا به او در مورد حاملگی اطلاع رسانی کنید.  

فسخ قرارداد در وقت حاملگی یا دوران شیردهی فقط در موارد کاملا استثنایی قابل​ممکن است. این کار ممکن است بطور مثال در صورتی موضوعیت داشته باشد که شخص حامله در محل کار اعمال مجرمانه مرتکب شود. یا در صورتی که کارفرمای شما اطلاع نداشته است که شما حامله هستید. 

کمکمصرف ولادت (Mutterschaftsgeld) چیست و چیقسم آن را دریافت میکنید؟

در جریان دوران رخصتی ولادت شما می​توانید از صندوق بیمه خدمات صحی کمک​مصرف ولادت درخواست کنید. این کار حداقل 7 هفته قبل از تاریخ ولادت مورد انتظار قابل​ممکن است. به این خاطر به یک تصدیق طبی ضرورت دارید. 

کمک​مصرف ولادت را فقط اشخاصی دریافت می​کنند که در روز اول مهلت رخصتی ولادت تحت پوشش بیمه خدمات صحی قانونی بوده باشند و استحقاق دریافت غرامت مریضی را داشته باشند. زمانی که شما در رخصتی حاملگی هستید، صندوق بیمه خدمات صحی کمک​مصرف ولادت را به شما پرداخت می​کند.

این کمک​مصرف حداکثر 13 یورو در بدل هر روز است. 

در صورتی که شما یک وظیفه کوچک دارید و تحت پوشش بیمه فامیل هستید، باید کمک​مصرف ولادت را از مرکز کمک​مصرف ولادت (Mutterschaftsgeldstelle) درخواست کنید. در این صورت این کمک​مصرف حداکثر به مبلغ 210 یورو در ماه است. اگر استحقاق دریافت کمک​مصرف ولادت را دارید، ضمن این از کارفرمای خودتان پول دریافت می​کنید. 

انتظار می​رود که کمک​مصرف کارفرما (Arbeitgeberzuschuss) همراه با کمک​مصرف ولادت از دست دادن معاش عادی را جبران کند.

همه اشخاص کمک​مصرف کارفرما را دریافت نمی​کنند، حتی اگر در وقت مهلت رخصتی ولادت در خانه بمانند و به همین دلیل هیچ معاشی دریافت نکنند. 

بعضی فقط کمک​مصرف ولادت دریافت می​کنند. اشخاص ذیل کمک​مصرف کارفرما را دریافت نمی​کنند:

 • محصلین
 • اشخاص دارای وظیفه کوچک
 • اشخاص متقاعد

گاهی یک شخص حامله، قبل از آن که مهلت حمایت شروع شود، به دلایل طبی دیگر مجاز به کار کردن نیست. در این موارد کارفرما معاش رخصتی ولادت پرداخت می​کند. معاش رخصتی ولادت معادل اوسط معاش (قبل از کسر مالیات​ها/ناخالص) 3 ماه گذشته، قبل از حامله شدن شما است. برای کارفرمایان مصارف اضافی ایجاد نمی​شود. صندوق بیمه خدمات صحی به کارفرمایان پول برای معاش رخصتی ولادت پرداخت می​کند. 

آیا باید به رئیستان بگویید که حامله هستید؟ (Chef informieren)

در درخواست​های پذیرش در وقت حاملگی لازم نیست بگویید که حامله هستید. در صورتی که مستقیما در این مورد از شما پرس و جو شود، مجاز هستید دروغ بگویید. 

در صورتی که وظیفه شما شروع شده است و شما در وضعیت با ثبات هستید (از هفته 12 باید به کارفرمایتان بگویید که حامله هستید. کارفرمای شما می​تواند یک تصدیق طبی برای حاملگی درخواست کند. 

به فرصت آن که کارفرمای شما از حاملگی مطلع شود، باید کوشش کند که صحت اشخاص حامله تا حد امکان بصورت مطلوب حفظ شده باشد. صندوق بیمه خدمات صحی می​تواند برای شما توضیح دهد که کدام معاینات وقایوی ضروری هستند. اشخاص در جریان مهلت رخصتی ولادت به شدت در مقابل فسخ قرارداد تحت حمایت و محافظت هستند. حمایت خاص در وقت فسخ قرارداد از زمان حاملگی شروع می​شود و 4 ماه بعد از ولادت خاتمه می​یابد. 

در صورتی که شما اخراج شوید و کارفرمای شما هیچ اطلاعی از حاملگی شما نداشته باشد، شما باید ظرف مدت 2 هفته در مورد حاملگی به او اطلاع رسانی کنید.

رخصتی والدین به معنای چیست؟ (Elternzeit)

اگر اطفال خردسال دارید، می​توانید به مدت چند ماه یا چند سال ساعت​های کمتری کار کنید یا استراحت کنید. به این خاطر می​توانید رخصتی والدین درخواست کنید. پدران نیز می​توانند رخصتی والدین درخواست کنند!


مهم آن است که شخص خودش از طفل مراقبت کند یا با یک طفل در یک خانوار زندگی کند.


در صورتی که رخصتی والدین درخواست می​کنید، باید کارفرمایتان را ازین مورد مطلع سازید که شما در جریان رخصتی والدین پلان​گذاری شده اصلا نمی​خواهید کار کنید یا حداکثر 30 ساعت در هفته می​خواهید کار کنید. رخصتی والدین ممکن است حداکثر 3 سال طول بکشد.

رخصتی والدین باید همیشه از کارفرما درخواست شود. به این خاطر مهلت​های مشخصی تطبیق می​شوند:

 • رخصتی والدین قبل از تولد 3 سالگی طفل: رخصتی والدین باید حداکثر 7 هفته قبل تر (شروع رخصتی والدین) ثبت شود. 
 • رخصتی والدین در دوره زمانی بین تولد 3 الی 8 سالگی طفل: رخصتی والدین باید حداکثر 13 هفته قبل تر (شروع رخصتی والدین) ثبت شود.  
آیا کارفرمای شما باید موافقت کند؟ (Arbeitgeber*in zustimmen)

خیر: در صورتی که رخصتی والدین قبل از تولد 3 سالگی طفل گرفته شود، موافقت کارفرما ضروری نیست.

بلی: در صورتی که بخشی از رخصتی والدین در دوره زمانی بین تولد 3 الی 8 سالگی طفل گرفته شود، موافقت کارفرما ضروری است.

همه اشخاصی که در آغاز رخصتی والدین کدام وظیفه​ای دارند، می​توانند رخصتی والدین درخواست کنند. اشخاص ذیل نیز جزء این اشخاص هستند:

 • اشخاص دارای یک وظیفه کوچک
 • اشخاص شاغل بصورت نیمه​وقت
 • محصلین در یک وظیفه دوم
 • اشخاص درحال تعلیم
درخواست کمکمصرف والدین (Elterngeld beantragen)

در وقت رخصتی والدین کارفرما کدام معاشی پرداخت نمی​کند. به همین دلیل والدین می​توانند کمک​مصرف والدین درخواست کنند. انتظار می​رود که این کمک​مصرف کم و کسری پول را جبران کند. 

برای درخواست کمک​مصرف والدین مقررات خاصی وجود دارد:

 • باید در جرمنی زندگی کنید.
 • با طفل در کنار هم سکونت دارید.
 • خودتان از طفل مراقبت می​کنید. این طفل می​تواند حتی طفل همسر یا شریک زندگی شما یا فرزندخوانده باشد.
 • کار نمی​کنید یا حداکثر 30 ساعت در هفته کار می​کنید.

برای درخواست باید یک فورم را مکمل کنید. بعداً باید فورم و اصل تصدیق‌ها را از طریق پست به مرکز کمک​مصرف والدین (Elterngeldstelle) ارسال کنید یا بصورت حضوری ارائه کنید. مرکز کمک​مصرف والدین می​تواند در مکمل کردن درخواست نیز به شما کمک کند. 

سه نوع کمک​مصرف والدین وجود دارد:

 • کمک​مصرف والدین
 • Elterngeld Plus
 • و امتیاز زندگی مشترک (Partnerschaftsbonus).

Elterngeld Plus به اندازه نصف مبلغ کمک​مصرف والدین است. اما شما می​توانید Elterngeld Plus را به مدت دو برابر بیشتر دریافت کنید.

همسر یا شریک زندگی شما می​تواند ضمن این 2 ماه کمک​مصرف والدین یا 4 ماه Elterngeld Plus دریافت کند. 


لطفا متوجه باشید: در بعضی ایالت​ها شخص می​تواند درخواست برای کمک​مصرف والدین را بصورت دیجیتلی نیز ارائه کند.


 

کمکمصرف والدین بدون رخصتی والدین (Elterngeld ohne Elternzeit)

برای کمک​مصرف والدین ضرور نیست شما حتما رخصتی والدین بگیرید. 

البته تا زمانی که کمک​مصرف والدین دریافت می​کنید، مجاز نیستید بیشتر از 30 ساعت در هفته کار کنید

می​توانید بصورت اونلاین محاسبه کنید که چقدر کمک​مصرف والدین می​توانید دریافت کنید. به این خاطر محاسبه گر کمک​مصرف والدین وجود دارد.


لطفا متوجه باشید: در مورد والدین دارای یک پاسپورت غیر کشور جرمنی مقررات خاصی تطبیق می​شود.


این به تابعیت و وضعیت اقامت شما بستگی دارد که آیا کمک​مصرف والدین دریافت می​کنید یا خیر.

اشخاص با این وضعیت اقامت می​توانند کمک​مصرف والدین درخواست کنند:

 • جواز اقامت دائمی (Niederlassungs-Erlaubnis)، جواز مربوط به اقامت دائمی اتحادیه اروپا
 • کارت آبی اتحادیه اروپا، کارت ICT، یک کارت ICT سیار یا جواز اقامتی که برای یک دوره زمانی حداقل 6 ماهه به شخص اجازه انجام یک فعالیت کسب و کار را می​دهد یا داده باشد.

محدودیت‌های دیگری وجود دارد. بهترین کار این است که از یک مرکز کمک​مصرف والدین در آن نزدیکی مشاوره بگیرید. 

اشخاص با این وضعیت اقامت نمی​توانند کمک​مصرف والدین درخواست کنند:

 • اجازه اقامت موقت
 • توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung)
 • تعلیم یا تعلیم تکمیلی در جرمنی

لطفا متوجه باشید: در صورت برآورده شدن شرایط لازم، حق دریافت کمک​مصرف والدین دارید. نباید تشویش تبعات منفی برای وضعیت اقامت خود را داشته باشید.


می​توانید رخصتی والدین و کمک​مصرف والدین را همچنان برای این اشخاص درخواست کنید:

 • فرزندخوانده​ها
 • اطفال تحت سرپرستی
 • بچه اندر ها (در اینجا باید با پدر یا مادر اصلی طفل ازدواج کرده باشید)
در ارتباط با کمکمصرف والدین چقدر پول دریافت میکنید؟ (Elterngeld)

این که در ارتباط با کمک​مصرف والدین چقدر پول دریافت می​کنید، به این بستگی دارد که قبل از ولادت چقدر عاید داشتید.

کمک​مصرف اصلی والدین معمولا 65 فیصد معاش شما (بعد از کسر مالیات​ها، یعنی «معاش خالص») است.

کمک​مصرف والدین در صورت بیکار بودن شخص: در صورتی که تا فعلاً عایدی نداشتید (بیکار بودید)، همچنان می​توانید حداقل مبلغ 300 یورو کمک​مصرف والدین یا 150 یورو Elterngeld-Plus دریافت کنید. 

مقررات خاص در مورد والدین کم بضاعت

در صورتی که قبل از تولد طفل بین 1,200 الی 1,240 یورو در ماه عاید خالص داشتید، کمک​مصرف والدین کمی بیشتر دریافت می​کنید. به جای 65 فیصد می​توانید تا حداکثر 67 فیصد دریافت کنید.