Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول شغل کوچک (FAQ – Minijob)

شغل کوچک چیست؟ (Minijob)

در یک شغل کوچک مجاز هستید حداکثر 538 یورو (ناخالص) در ماه عواید داشته باشید. ساعات نسبتا کمی در ماه کار می​کنید. شغل کوچک "geringfügige Beschäftigung" (اشتغال جزئی) نیز نامیده می​شود. 

منحیث فرد مصرف در یک شغل کوچک لازم نیست حق بیمه​هایی برای بیمه تامین اجتماعی یا مالیات بر عواید پرداخت کنید.  

به این ترتیب معاش مکمل برای شما باقی می​ماند. شما فقط بخش اندکی را به حساب بیمه تقاعدی واریز می​کنید.

همچنین ​می​توانید درخواست کنید که شما را از الزام به بیمه کردن خود در بیمه تقاعدی قانونی معاف کنند.


لطفا متوجه باشید: برای مشاغل کوچک نیز حداقل معاش قانونی اعمال می​شود.


حداقل معاشات حوزه کسب و کار، یعنی حداقل معاشات که برای همه افراد شاغل حوزه​های کسب و کار مشخص اعمال می​شوند، برای مشاغل کوچک نیز اعمال می​شوند. این حداقل معاشات حوزه کسب و کار همیشه بالاتر از حداقل معاش قانونی هستند.

هنگامی که یک شغل کوچک را شروع می​کنید، کارفرمای شما باید شما را در مرکز مشاغل کوچک (Minijobzentrale) ثبت نام کند. این امر همیشه، صرف نظر از آن که در یک کمپنی یا در یک خانه شخصی کار کنید، صدق می​کند. 

در صورتی که مردد هستید که آیا شما ثبت نام شده​اید یا خیر، می​توانید از مرکز مشاغل کوچک پرس و جو کنید. مرکز مشاغل کوچک می​تواند از طریق شماره بیمه تامین اجتماعی شما تشخیص دهد که آیا ثبت نام شده​اید یا خیر. در صورتی که ثبت نام نشده باشید، می​توانید تصمیم گیری کنید که آیا اطلاعات مربوط به کارفرمای خود را به مرکز مشاغل کوچک ارائه کنید یا خیر.  مرکز مشاغل کوچک می​تواند با کارفرما مکاتبه کند و درخواست کند که شما را ثبت نام کند.

حقوق کار شما در شغل کوچک (Arbeitsrechte)

در شغل کوچک برای شما حقوق کار یکسانی همانند سایر افراد شاغل اعمال می​شود. 

حقوق شما از قوانین یا قراردادهای تعرفه ناشی می​شوند. طرز مثال از استحقاق دریافت رخصتی، ادامه پرداخت معاش در هنگام بیماری و حداقل معاش برخوردار هستید.

چنانچه به صورت غیر منصفانه با شما برخورد می​شود، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه کنید.

 

در شغل کوچک چقدر رخصتی دارید؟ (Urlaub)

این امر به این بستگی دارد که چقدر رخصتی توافق شده است. این توافق در قرارداد کار شما درج شده است. شما از استحقاق دریافت حداقل رخصتی قانونی یا رخصتی که در قرارداد تعرفه شما درج شده است، برخوردار هستید. 


لطفا متوجه باشید: این مقررات به هفته​های 5 یا 6 روزه (روزهای کاری) مربوط می​شوند. اگر روزهای کمتری در هفته کار می​کنید، روزهای رخصتی کمتری هم دارید.


کارفرمای شما نمی​تواند شما را وادار کند که در زمانی رخصتی بگیرید که در آن زمان در هر صورت کار نمی​کنید. 

مثال: اگر فقط از دوشنبه تا چهارشنبه کار می​کنید، کارفرمای شما نمی​تواند درخواست کند که شما در روز پنجشنبه و جمعه از روزهای رخصتی خودتان استفاده کنید.  زیرا در این زمان در هر صورت تعطیل هستید. در صورتی که یک روز تعطیل رسمی به طور مثال با یک روز دوشنبه مصادف شود، لازم نیست شما ساعات کاری را در یک روز دیگر جبران کنید. 

 

اعلام مریضی در شغل کوچک (Krankmelden)

اگر مریض هستید، باید این مساله را قبل از آن که روز کاری شروع شود، به کارفرمای خودتان اعلام کنید. در این صورت باید به او بگویید که (احتمالا) چه مدت مریض خواهید بود. از روز چهارم به بعد (به صورت متوالی) باید یک گواهی بیماری از پزشک داشته باشید و آن را به کارفرما ارائه کنید. در قرارداد کار شما درج شده است که چه مقرراتی در مورد شما صدق می​کنند. در صورتی که بیش از 4 هفته نزد کارفرمایتان کار کنید، از حق دریافت ادامه پرداخت معاش به مدت تا حداکثر شش هفته (در هنگام بیماری) برخوردار هستید. 


لطفا متوجه باشید: روزهای کاری را که در آن​ها مریض هستید، لازم نیست بعدا جبران کنید. با وجود این باید معاش خود را همچنان دریافت می​کنید.


 

بیمه خدمات درمانی در شغل کوچک (Krankenversicherung)

لطفا متوجه باشید: از طریق یک شغل کوچک شما تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیستید!

در آلمان فرد همیشه به یک بیمه خدمات درمانی نیاز دارد. این الزامی است. یعنی شما باید خودتان را بیمه خدمات درمانی کنید: از طریق مرکز کار، یک بیمه اختیاری (که شما باید حق بیمه را پرداخت کنید) یا از طریق بیمه خدمات درمانی یک عضو خانواده.

بیمه تقاعدی، بیمه بیکاری و بیمه مربوط به سانحه شغلی (Versicherungen)

در شغل کوچک، شما پولی به حساب بیمه بیکاری واریز نمی​کنید. شما در شغل کوچک استحقاقی برای دریافت حقوق بیکاری یا غرامت کاهش ساعات کاری ندارید. در شغل کوچک شما فقط حق بیمه اندکی به حساب بیمه تقاعدی واریز می​کنید. در این صورت از این طریق استحقاق​های حقوق تقاعدی اندکی ایجاد می​شود.


لطفا متوجه باشید: می​توانید درخواستی ارائه کنید که تمایل ندارید این حق بیمه را به بیمه تقاعدی پرداخت کنید. 


اشکال: در این صورت زمانی که شما این حق بیمه را پرداخت نمی​کنید، بعدها در سابقه تقاعدی شما وجود ندارد. بدون حق بیمه مربوط به بیمه تقاعدی همچنین استحقاقی برای دریافت مستمری کاهش توانایی کسب عواید، مستمری بازماندگان یا مزایای توانبخشی ندارید 

مزیت: مبلغ کامل به میزان 538 یورو را بدون کسورات در حساب خودتان دریافت می​کنید.

حادثه در محل کار

در هنگام یک سانحه شغلی، شما در شغل کوچک از طریق کارفرما تحت پوشش بیمه هستید. 

همچنین در مورد سوانح در مسیر مستقیم تا محل کار یا از محل کار به خانه این پوشش بیمه اعمال می​شود.

 

آیا میتوانید علاوه بر یک شغل اصلی مشاغل کوچک نیز داشته باشید؟ (Minijob neben Hauptjob)

بله، می​توانید یک شغل اصلی مشمول بیمه تامین اجتماعی و یک شغل کوچک داشته باشید. البته باید به این مساله توجه کنید که بیش از 10 ساعت در روز کار نکنید (حداکثر ساعت کاری). همچنین می​توانید چند شغل کوچک را با هم ترکیب کنید. البته در مجموع مجاز هستید از طریق مشاغل کوچک حداکثر 538 یورو عواید داشته باشید. اگر عواید بیشتری داشته باشید، باید برای همه مشاغل مالیات​هایی پرداخت کنید.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که برای شغل اصلی خودتان به یک مجوز کار نیاز دارید، باید علاوه بر این یک مجوز کار برای یک شغل کوچک از اداره اتباع خارجی درخواست کنید.


در هر صورت شما باید به کارفرمای خودتان در مورد مشاغل کوچک دیگر و مشاغل دوم دیگر اطلاع رسانی کنید! کارفرمای شما مجاز است این مساله را بررسی کند که آیا برای شما امکان پذیر است که در کنار شغل اصلی در یک شغل کوچک کار کنید. او حتی می​تواند این کار را برای شما ممنوع کند. به طور مثال در صورتی که این کار از نظر زمانی یا جسمی به شما فشار خیلی زیادی وارد کند. 

 

در صورتی که شما بیش از 538 یورو عواید داشته باشید، چه اتفاقی رخ میدهد؟ (mehr als 538 Euro verdienen)

تا زمانی که از حد 6.456 یورو در سال تخطی نشود، شما مجاز هستید حتی بیشتر از 538یورو در ماه عواید داشته باشید.

از 6.456 یورو (معاش ناخالص در سال) به بالا، شغل شما مشمول بیمه تامین اجتماعی است: کارفرمای شما باید از معاش شما حق بیمه​هایی به بیمه خدمات درمانی، تقاعدی، پرستاری و مراقبت و بیکاری پرداخت کند. در این صورت عوایدی که شما به صورت خالص دارید، کمتر از معاش ناخالص شما است. البته به این ترتیب شما همچنین به صورت کامل تحت پوشش بیمه، حتی بیمه خدمات درمانی هستید. 


لطفا متوجه باشید: اگر شما در شغل کوچکی استخدام شده​اید، اما بیش از 6.456 یورو (معاش ناخالص در سال) عواید دارید، این صحیح نیست. کارفرمای شما به این ترتیب احتمالا مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این مساله ممکن است همچنین عواقب منفی برای شما داشته باشد. باید از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مشاوره بگیرید!


 

آیا در آن شغل کوچک پشتیبانی دولتی دریافت میکنید؟ (staatliche Unterstützung)

احتمالا می‌توانید حقوق بیکاری 2 (ALG II) از مرکز کار یا کمک هزینه مسکن (Wohngeld) درخواست کنید.

بهترین کار این است که در این ارتباط مشاوره دریافت کنید.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که حقوق بیکاری 2 (ALG II) دریافت می​کنید، مرکز کار در حالت عادی همچنین هزینه​های مربوط به بیمه خدمات درمانی شما را تقبل می​کند. بخشی از عواید شغل کوچک شما در یارانه​ها و مزایایی که دریافت می​کنید، لحاظ می​شود (در این صورت دریافتی شما کمتر از کسی است که شغل کوچک ندارد و یارانه و مزایا دریافت می​کند).


 

شغل متوسط (Midijob)/ محدوده شناور (Gleitzone) به چه معناست؟

در یک شغل متوسط بین 538.01 یورو و 2,000.00 یورو ناخالص در ماه عواید دارید، یعنی بیشتر از عواید در یک شغل کوچک. محدوده شناور لغت دیگری معادل شغل متوسط است. با این شغل شما حق بیمه اندکی به حساب بیمه تامین اجتماعی واریز می​کنید. البته شما به طور کامل تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، پرستاری و مراقبت، بیکاری و تقاعدی هستید. همچنین باید مالیات​هایی پرداخت کنید. از 2,000 یورو (معاش ناخالص در ماه) به بالا باید حق بیمه کامل توسط فرد شاغل به حساب بیمه​های تامین اجتماعی واریز شود.