Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول کار غیرمجاز (FAQ – Schwarzarbeit)

کار کردن بدون ثبت نام = کار غیرقانونی = Schwarzarbeit
عواقب احتمالی برای شما!

کار غیرمجاز، یعنی کار کردن بدون این که شخص در موسسات بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشد و مالیات​هایی پرداخت شوند، در جرمنی منع است (غیرقانونی). کارفرمای شما باید شما را در بیمه تامین اجتماعی و اداره مالیات ثبت نام کند. این وظیفه او است.در صورتی که این کار را انجام ندهد، خطر یک مجازات را تقبل می​کند. اگر یارانه​ها و مزایایی از اداره امور اجتماعی، مرکز کار یا آژانس کار دریافت می​کنید و کاری را شروع کنید، باید عاجل این موضوع را اعلان کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، باید یک مجازات را محتمل بدانید. در این صورت ضمن این باید یارانه​ها و مزایای دریافت شده را بازپرداخت کنید. ​ در صورتی که به یک جواز کار ضرورت دارید، اما بدون آن کار می​کنید، باید یک مجازات را محتمل بدانید. اداره گمرک می​تواند این معلومات را در اختیار اداره اتباع خارجی نیز قرار دهد. این موضوع ممکن است اثراتی بر وضعیت اقامت شما داشته باشد! بنابراین همیشه باید توجه کنید که بصورت قانونی/ ثبت نام شده مصروف کار باشید.

چیقسم میتوان کار غیرقانونی را اثبات کرد؟ (illegale Arbeit nachweisen)

کار غیرمجاز / کار ثبت نام نشده یا کار بدون جواز کار به روش متفاوت قابل اثبات است:
بطور مثال میتوان کارفرماها را به اداره گمرک راپور و معرفی کرد. این کار بصورت ناشناس نیز قابل انجام است.  در صورتی که سرنخهای کافی وجود دارد، در آن صورت اداره گمرک این سرنخها را پیگیری و کارفرما را بررسی میکند. اداره گمرک میتواند حتی بدون یک سرنخ مشخص کارفرمایان را مورد بررسی قرار دهد.


نوت! اعلان جرم به گمرک ممکن است عواقب منفی برای دیگر اشخاص شاغل در کمپنی داشته باشد، بطور مثال در صورتی که:

 • یک جواز کار لازم وجود نداشته باشد
 • در طی مدت کار ثبت نام نشده همزمان یارانه​ها و مزایایی از اداره امور اجتماعی، مرکز کار یا آژانس کار دریافت شده باشد.

اعلان جرم بصورت اونلاین در ویب​سایت اداره گمرک قابل​ممکن است (ضرورتی به تکمیل کادرهای مربوط به داده​های شخصی نیست، اعلان جرم بصورت ناشناس است): گمرک اونلاین – کنترول دارایی کار غیرمجاز در صورتی که ادارات از کار غیرمجاز / اشتغال ثبت نام نشده یا کار کردن بدون جواز کار مطلع شوند، باید معلومات را در اختیار گمرک و/یا اداره اتباع خارجی قرار دهند.  این را قانونی در جرمنی می​گوید. 

همچنان می​توانید ابتدا مستقیما به کارفرمای خودتان مراجعه نمایید:

اگر فکر می​کنید که او شما را ثبت نام نکرده است، می​توانید به او وظیفه​اش را یادآوری کنید. در این ارتباط از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان پشتیبانی دریافت کنید!
 

کار غیرمجاز/ کار غیرقانونی کدام ضرر و زیانهایی را برای شما دارد؟ (Nachteile für dich)

در صورتی که بدون ثبت نام یا جواز کار، کار کنید، این موضوع ممکن است برای شما عواقب منفی داشته باشد. بطور مثال ممکن است تاثیر منفی بر وضعیت اقامت شما داشته باشد. ضمن این کار ثبت نام نشده به معنای این است که حق بیمه​های مربوط به بیمه تامین اجتماعی پرداخت نمی​شوند. این به معنی آن است که شخص حق بیمه​هایی به حساب بیمه​ها حواله نمی​کند. در صورتی که بطور مثال مریض یا بیکار شوید یا در صورتی که به سن تقاعدی رسیده باشید، سیستم تامین اجتماعی در خدمت تامین اجتماعی است. فقط کسی که پول به حساب این بیمه​های تامین اجتماعی حواله می​کند، می​تواند یارانه​ها و مزایایی از آن​ها دریافت کند.

در کار غیرمجاز/ کار غیرقانونی اغلب این اتفاق رخ می​دهد که حقوق اشخاص شاغل، یعنی حقوق شما مورد بی توجهی قرار می​گیرند. یعنی این که باید مدت بیشتری کار کنید، به شما کمتر از حداقل معاش پرداخت می​شود یا از این قبیل. در این صورت دفاع کردن از خودتان در مقابل این موضوع سخت است، چون این موضوع به دلیل کار غیرمجاز/ کار غیرقانونی ممکن است حتی تبعات منفی برای شما داشته باشد. به همین دلیل کار غیرمجاز خطرناک نیز هست و ممکن است موجب استفاده کردن از توان کاری شما شود.


مهم: حتی در صورتی که بصورت ثبت نام نشده یا بدون جواز کار لازم کار کنید، از حق دریافت معاش خودتان برخوردار هستید! 


همیشه می​توانید به مراکز مشاوره ادغام منصفانه مراجعه نمایید! یا خودتان را در یک اتحادیه صنفی، همراه با همکارانتان سازماندهی کنید. در اتحادیه صنفی می​توانید برای حقوق خودتان کوشش کنید. اتحادیه​های صنفی دارای وکلایی نیز هستند که می​توانند به شما مشاوره و پشتیبانی ارائه کنند.

از کجا میدانید که آیا ثبت نام شدهاید یا خیر؟ (Anmeldung)

کارفرمای شما باید شما را قبل از شروع وظیفه تان در بیمه تامین اجتماعی و اداره مالیات ثبت نام کند. او طبق قانون موظف به انجام این کار است. اگر کارفرمایتان (رئیستان) شما را ثبت نام کرده است، یک نسخه کاپی ثبت نام برای بیمه تامین اجتماعی را دریافت می​کنید. 

کار فرمای شما برای ثبت نام به این موارد از شما ضرورت دارد:

 • نمبر بیمه تامین اجتماعی شما
 • نمبر مالیات شما
 • مدرک بیمه خدمات صحی شما و
 • آدرس شما

اگر این معلومات توسط کارفرمایتان از شما درخواست نشود، احتمالا شما ثبت نام نشده​اید. در صورتی که این تصور را دارید، می​توانید از بیمه تقاعدی یا صندوق بیمه خدمات صحی خودتان پرس و جو کنید که آیا ثبت نام شده​اید یا خیر.

بعد از آن که کارتان را شروع کردید، کارفرمایتان برای ثبت نام شما 6 هفته وقت دارد. برای بعضی حوزه​های اقتصادی حتی باید حداکثر در وقت شروع کار ثبت نام انجام شود. لست این حوزه​های اقتصادی در اینجا وجود دارد: گمرک اونلاین – ثبت نام و مکلفیت به پرداخت حق بیمه.

در صورتی که ابهام دارید که آیا ثبت نام شده​ای یا خیر، حتما در یک مرکز مشاوره ادغام منصفانه یا در صورتی که عضو اتحادیه صنفی هستید، از اتحادیه صنفی خودتان مشاوره بگیرید.

آیا میتوانید بدون ثبت نام کار کنید؟ (arbeiten ohne Anmeldung?)

در جرمنی کار کردن بدون ثبت نام منع است. 

همیشه معاش خودتان را بصورت نقدی دریافت میکنید -–این به معنای چیست؟ (Gehalt in bar ausgezahlt?)

در جرمنی حقوق/معاش معمولا به حساب شما حواله می​شود. به همین دلیل کارفرمای شما می​خواهد در آغاز کار جدید شما همیشه نمبر حساب شما را داشته باشد. در صورتی که کارفرمای شما معاش​تان را بطور مکمل یا بخشی از آن را بصورت نقدی پرداخت کند، ممکن است این نشانه​ای از این موضوع باشد که او شما را برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام نکرده است. در آن صورت باید از او درخواست کنید که این پول را حواله کند و بل مربوط به پرداخت را برای شما ارسال کند. برای اطمینان خاطر می​توانید خودتان هم بررسی کنید که آیا ثبت نام شده​اید یا خیر. به این خاطر می​توانید از بیمه خدمات صحی و بیمه تقاعدی خودتان پرس و جو کنید!

بصورت ثبت نام نشده/ بدون جواز کار، کار میکنید. فعلاً کارفرمای شما نمیخواهد معاش شما را پرداخت کند، چه میتوانید بکنید؟ (Arbeitgeber*in will deinen Lohn nicht zahlen)

اصولا قاعده بر این است: در صورتی که کار می​کنید، این حق را دارید که به خاطر کارتان به شما پول پرداخت شود. حتی در صورتی که بصورت غیرمجاز/ ثبت نام نشده یا بدون جواز کار لازم کار کنید، این موضوع صدق می​کند. می​توانید به محکمه کار مراجعه نمایید و معاش​تان را از طریق شکایت مطالبه کنید. اگر عضو اتحادیه صنفی هستید، اتحادیه صنفی در این ارتباط یک وکیل در اختیار شما قرار می​دهد. 

اگر ثبت نام نشده باشید، ممکن است کارفرمایتان انکار کند که شما برای او کار کرده​اید. در این صورت باید سعی کنید که اثبات نمایید رابطه کاری شما چه وقت و چند مدت برقرار بود. این کار در صورتی به بهترین وجه قابل​ممکن است که شما شاهدان، اسناد، پیام​های تلیفون همراه یا عکس​هایی داشته باشید. به این ترتیب می​توانید اثبات کنید که کار کرده​اید. بهترین کار این است که هر روز خودتان ساعات کاری خود را یادداشت کنید!


لطفا متوجه باشید: حتی در صورتی که در پیشگاه محکمه موفق باشید، با وجود این ممکن است این موضوع عواقب منفی برای شما داشته باشد.


در صورتی که به محکمه مراجعه نمایید، قاضی می​تواند موارد نقض قوانین را به ادارات مربوطه اعلان کند. ممکن است این اتفاق رخ دهد که یک روند محاکمه علیه شما آغاز شود. این کار در محکمه​های جرمنی بصورت متفاوت مقرر می​شود. این اتفاق ممکن است در صورتی رخ دهد که شما کار کرده باشید و همزمان یارانه​ها و مزایایی از یک اداره دریافت نموده باشید، (مانند مرکز کار، آژانس کار) و این موضوع را اعلان نکرده باشید. همچنان ممکن است در صورتی رخ دهد که شما بدون جواز کار لازم کار کرده باشید. 


مهم: اگر کارفرمایتان معاش شما را پرداخت نمی​کند، اما شما بصورت ثبت نام نشده/ بدون جواز کار می​کنید، همیشه به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید! ما به شما مشاوره می​دهیم و شما را در تحقق مطالباتتان پشتیبانی می​کنیم.


 

آیا به یک جواز کار ضرورت دارید؟ (Brauchst du eine Arbeitserlaubnis?)

در صورتی که بعضی اشخاص بخواهند در جرمنی کار کنند، به یک جواز کار اداره اتباع خارجی و موافقت آژانس کار نیاز دارند. بعضی اشخاص اصلا اجازه کار کردن ندارند. این موضوع به موارد ذیل بستگی دارد:

 • وضعیت اقامت،
 • کشور اصلی،
 • محل سکونت،
 • و همچنان مدت اقامت در جرمنی.

تایید پناهندگی، پناهندگان، حمایت موقت:

اگر دارای وضعیت پناهندگی هستید، پناهنده به رسمیت شناخته شده هستید، یا دارای وضعیت حمایت موقت هستید، به جواز کار ضرورت ندارید.

حمایت موقت، ماده 24 قانون اقامت (AufenthG)

در صورتی که دارای وضعیت حمایت موقت مخصوص پناهندگان از اوکراین هستید، اداره اتباع خارجی باید با صدور عنوان اقامت اجازه اشتغال به حیث شخص شاغل را بدهد. در عنوان اقامت شما باید موارد ذیل درج شود: «فعالیت کسب و کار مجاز است». این جواز کار مرتبط با یک کارفرما نیست، بلکه بصورت کلی صادر می​شود.

اجازه اقامت موقت (تا فعلاً در حال طی مراحل پناهندگی)

اگر تا فعلاً در حال طی مراحل پناهندگی هستید و یک جواز اقامت در اختیار دارید، ضرورت به یک جواز کار دارید. در این صورت این جواز کار فقط برای یک کارفرمای مشخص، یک فعالیت کاری و تعداد ساعات مشخص معتبر است. می​توانید 3 ماه بعد از ورودتان به جرمنی یک جواز کار درخواست کنید. اگر در یک مرکز پذیرش سکونت دارید، شما بعد از 9 ماه می​توانید یک جواز کار درخواست کنید.

اشخاص اهل کشورهای اصلی امن، مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین، غنا، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، سنگال و صربستان که درخواست پناهندگی خود را بعد از تاریخ 31.08.2015 ارائه کرده​اند، باید در طی کل مراحل پناهندگی در یک مرکز پذیرش سکونت داشته باشند. آن​ها بعد از 9 ماه نیز باز هم اجازه کار کردن ندارند.

توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung)

حتی در صورتی که یک تصدیق​توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) دارید، به یک جواز کار از اداره اتباع خارجی ضرورت دارید. در این صورت این جواز کار فقط برای یک کارفرمای مشخص، یک فعالیت کاری و تعداد ساعات مشخص معتبر است. اگر در یک مرکز پذیرش سکونت دارید، می​توانید بعد از 6 ماه و در غیر این صورت بعد از 3 ماه یک جواز کار درخواست کنید. برای بعضی اشخاص ممنوعیت اشتغال وجود دارد، بطور مثال برای اشخاصی که از یک کشور اصلی امن هستند و بعد از تاریخ 31.08.2015 یک درخواست پناهندگی ارائه کرده​اند که رد شده است. در اسناد اقامت شما درج شده است که آیا ممنوعیت اشتغال دارید یا خیر.

در صورتی که بیش از 4 سال در جرمنی زندگی کرده​اید، دیگر ضرورت به موافقت آژانس کار نیست. در این صورت بعضی ادارات اتباع خارجی «اشتغال مجاز/ مورد تایید است» را در اسناد اقامت درج می​کنند. در این صورت بدون جواز کار مجاز به کار کردن هستید. البته این مقررات که بعضی گروپ‌های اشخاص مجاز به اشتغال در هیچ وظیفه ای را ندارند، پابرجا است.

 

به این صورت جواز کارتان را درخواست میکنید! (Arbeitserlaubnis beantragen)

شما شخصا مسئول درخواست جواز کارتان هستید. کارفرمای آینده شما باید در این کار به شما کمک کند. برای دریافت یک جواز کار، باید موارد ذیل را انجام دهید:

 • پیدا نمودن یک کارفرما که قصد استخدام شما را داشته باشد.
 • در این صورت باید درخواستی به اداره اتباع خارجی ارائه کنید. برای این درخواست فورم​های اداره اتباع خارجی وجود دارد. باید آن​ها را مکمل کنید.
 • باید فورم​ها را همراه با درخواست به اداره اتباع خارجی تسلیم نمایید.
 • اداره اتباع خارجی درخواست شما را بررسی و در صورتی که ضرورت باشد، موافقت آژانس کار را اخذ می​کند.
 • اداره اتباع خارجی نتیجه بررسی را به شما اطلاع می​دهد. در این صورت شما یا یک جواز کار دریافت می​کنید یا یک جواب​رد (Absage).

این موضوع که رسیدگی به درخواست چند مدت را در بر می​گیرد، بسیار متفاوت است.


مهم: قبل از آن که جواز کار گرفته باشید، اجازه شروع هیچ کاری را ندارید.