Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول اذیت و آزار (FAQ – Mobbing)

«اذیت و آزار» به معنای چیست؟ (Mobbing)

اذیت و آزار در محل کار: این به معنی آن است که شما در مدت زمانی طولانی ذریعه یک شخص/ یا چند شخص بصورت مکرر مورد حمله قرار بگیرید. 

این کار ممکن است از طریق عبارات پوچ خصمانه/آزار دهنده (بصورت شفاهی) و البته همچنان بصورت فزیکی رخ دهد. هدف اذیت و آزار اغلب طرد کردن شما یا وادار ساختن شما به ترک محل کارتان است. همه اختلافات در محل کار، اذیت و آزار نیستند. اذیت و آزار چیزی است که در جریان یک دوره زمانی طولانی تر و اغلب حتی بصورت هدفمند در مورد یک شخص رخ می‌‌دهد.

به این شکل اذیت و آزار را تشخیص می‌دهید (Mobbing erkennen)

اذیت و آزار ممکن است اشکال زیادی داشته باشد. حتی یک رفتار و رفتار یکسان همکاران ممکن است اذیت و آزار باشد یا حتی نباشد. همیشه به وضعیت بستگی دارد و این که در آن وقت چه احساسی داشته باشید. 

موارد ذیل ممکن است مثال‌هایی برای اذیت و آزار باشند:

 • وقتی شما به جمع اضافه می‌شوید، همکاران/رئیس صحبت‌‌‌‌ها را قطع می‌کنند.
 • همکاران/رئیس به گپ شما گوش نمی‌دهند (اما به گپ دیگران گوش می‌دهند).
 • ‌همکاران/رئیس به شما سلام نمی‌دهند (اما به همه اشخاص دیگر سلام می‌دهند).
 • همکاران/رئیس به سر شما جیغ می‌کشند. 
 • شما برای کارتان با انتقادات آزار دهنده‌ای روبرو می‌​شوید، بطور مثال انتقادی که معقول نیست، مانند «این کار را یک بچه سه ساله از تو بهتر انجام می‌داد!»
 • به شما فعالیت‌هایی واگذار می‌شوند که بسیار سخت یا بسیار آسان هستند (در اینجا هدف بالا بردن یا پایین آوردن انتظارات و توقعات از شخص است).
 • به خصوصیات شما، ازقبیل ریشه و تبار یا زندگی شخصی توهین می‌​شود.
 • شما در معرض خشونت فزیکی یا روانی هستید.
 • شما مورد آزار جنسی قرار می‌گیرید.

در صورتی که این موارد اغلب، بطور منظم و سیستماتیک رخ دهد، در این صورت می‌توان از اذیت و آزار سخن گفت. 

ممکن است پیش بیاید که رئیستان شما را اذیت و آزار کند. به این مورد رئیس بازی گفته می‌شود. ‌در این صورت رؤسا بطور مثال به شما طرزالعمل‌های غلط ارائه می‌کنند و با لحن نامناسب از شما انتقاد می‌کنند. ‌ظاهر شما نیز ممکن است با توهین‌ها یا عبارات سخیف مورد حمله قرار گیرد.


لطفا متوجه باشید: خشونت (فزیکی یا روانی) و آزارهای جنسی اعمال مجرمانه هستند! عاجل از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان کمک بگیرید!


 

چیقسم می‌توانید در مقابل اذیت و آزار از خودتان دفاع کنید! (gegen Mobbing wehren)

زمانی که مورد اذیت و آزار قرار می​گیرید، بسیار مهم است که همه موارد را بطور دقیق و مستمر یادداشت کنید. می‌‌توانید یک کتابچه ثبت روزانه اذیت و آزار‌ها داشته باشید. در صورتی که واقعه​ای رخ دهد، این مهم است که شما یادداشت کنید:

 • مکان، تاریخ و ساعت
 • کدام اشخاص حاضر بودند و چه کردند یا چه گفتند 
 • شاهدان (اشخاصی که در این کار دخیل نبودند، اما شاهد همه چیز بودند)

توجه نمایید که اسناد را در محل کار فراموش نکنید.

همچنان ممکن است این اتفاق رخ دهد که شما هشدارهایی دریافت کنید که برای آن‌ها دلیل صحیحی وجود ندارد. شما می‌توانید در مقابل این کارها از خودتان دفاع کنید. زمانی که فکر می‌کنید که مورد اذیت و آزار قرار می​گیرید، می‌توانید شکایت کنید. مسئولین جواب​گویی مختلفی وجود دارند:

 • رؤسا
 • شورای کمپنی یا شورای کارمندان
 • بخش کارمندان
 • مرکز مشاوره ادغام منصفانه
 • اتحادیه صنفی، در صورتی که عضو هستید
 • مراکز مشاوره اذیت و آزار
 • داکتر یا متخصص اعصاب

مهم است که شما با اشخاص دیگر در مورد مشکلات خودتان صحبت کنید و پشتیبانی درخواست کنید. همچنان در اینجا از پشتیبانی برخوردار می‌شوید:

https://www.komnet.nrw.de/service/MobbingLine/index.html

https://www.betriebsrat.de/mobbing-konflikt/mobbinglandkarte.html

https://www.mobbingscout.de


 

آیا کارفرمای شما می‌‌تواند به شما کمک کند؟ 8 (Arbeitgeber helfen)

اگر دیگر همکاران شما را اذیت و آزار می‌‌کنند، می‌توانید به کارفرمای خودتان نیز مراجعه نمایید. کارفرمایان وظیفه دارند از کارمندان خود محافظت نمایند.

 کارفرمای خود را خبر کنید که مورد اذیت و آزار قرار می​گیرید. در این صورت او باید عاجل اقدامات مقابله‌ای را انجام دهد. طرز مثال او باید کارمندانی که شما را اذیت و آزار می‌کنند، به دلیل رفتارشان مجازات کند. 

 

چیقسم شورای کمپنی/شورای کارمندان می‌تواند در ارتباط با اذیت و آزار به شما کمک کند؟ (Betriebsrat helfen)

اگر در کمپنی شما یک شورای کمپنی یا شورای کارمندان وجود دارد، این شورا می‌تواند در ارتباط با اذیت و آزار به شما مشاوره دهد. چون شورای شهر یا شورای کارمندان باید به این موضوع توجه کند که امنیت وظیفه​ای و امنیت کاری مراعات شود. این به معنی آن است که باید از صحت شما در محل کار حفاظت شود.

 

آیا اذیت و آزار در محل کار قابل پیگرد است؟ (ist Mobbing strafbar)

اذیت و آزار در محل کار برای بار اول قابل پیگرد نیست. اما اعمالی وجود دارند که قابل پیگرد هستند و شما باید بتوانید آن‌ها را راپور دهید.

بطور مثال: 

 • آزار جنسی – بطور مثال، در صورتی که کسی بصورت مداوم به شما نزدیک شود یا شما را (برخلاف خواست شما) لمس کند.
 • مصدومیت جسمی – بطور مثال، در صورتی که شما در اثر اذیت و آزار مریض شوید و داکتر این موضوع را تصدیق کند.
 • تهمت – بطور مثال، در صورتی که در مورد یک شخص قصداً دروغ‌هایی گفته شود.
 • وادار ساختن – بطور مثال، در صورتی که شخص به انجام کاری وادار شود که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آن را انجام دهد.
 • توهین – بطور مثال، در صورتی که به شخص دشنام داده شود.

اگر اسنادی برای این اعمال مجرمانه دارید، بطور مثال پیام، پیام‌های واتساپ یا شاهدان، این به شما کمک می‌کند.

در صورت اذیت و آزار در هر صورت به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید!